Geen categorie

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen nl I. indien weergegeven door partner van afstammelingen in de rechte lijn * II. in andere gevallen
€ 0
€ 123.248 en hoger
€ 123.248 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede van de investering is de de-afstand deze kolom verdedigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.363 per jaar
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 25.731 eenmalig (en geïnduceerd € 53.602 tiener gebruikt voor studie)
Overige wijzen € 2.147 jaar
Iedereen tussen 18 en 40 jaar € 100.800 eenmalig (indonesie voor de eigen woning)

Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 643.194
Kinderen van de overledene € 20.371
Zieke en / of gehandicapte kinderen € 61.106
Kleinkinderen € 20.371
Ouders € 48.242
Overige wijzen € 2.147

Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 643.194 wordt omgezet in een uitkering vrijgestelde pensioenrechten en / of lijfrente-uitkeringen worden opstelling. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen van de lijfrente-uitkering onder aftrekking van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt niet meer dan € 166.161.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is een waarde van € 1.071.987 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voorconsultants meer dan € 1.071.987 bestaan voor een meerdere van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt weergegeven, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die kan niet worden niet gedaan.

Zie ook Hulp bij het kiezen van een zorgverzekering