Geen categorie

De Forex markt

Forex staat vppr  Foreign Exchange en waar ook de term FX wel voor wordt gebruikt. De Forex markt is de grootste financiële markt van de wereld, die voor iedereen transparant is. Elke dag wordt er meer dan 3 biljoen USD omgezet. Bij vele andere financiële markten is het vaak alleen mogelijk om te profiteren van stijgingen, maar bij de Forex markt kan er ook winst behaald worden door een juiste voorspelling te doen en daar naar te handelen met betrekking tot de relatieve waarde tussen valuta.

Alle aspecten, die van invloed zijn op de reguliere beurs, gaan dus niet altijd op voor de Forex markt. De steeds wijzigende wisselkoersen creëren telkens nieuwe mogelijkheden om winst te maken en dat geldt ook bij dalende koersen.
De forex markt is volledig virtueel. Er is geen forex-beursgebouw waar 23-jarigen om het hardst schreeuwen om Dollars of Euro’s te verkopen. Alles gaat digitaal en decentraal, zonder een centrale toezichthouder. Bovendien is de forexmarkt 24 uur per dag, vijf dagen per week geopend. Dit maakt dat iedereen op elk moment vanuit zijn eigen comfortabele stoel in forex kan handelen. Internationaal wordt de valutahandel vooral gedreven door banken, gevolgd door multinationals en overheden. Maar de laatste jaren zijn er ook steeds meer particulieren die handelen in forex.
Basisprincipes Forex handel
Foreign Exchange betekent dat er op hetzelfde moment zowel valuta gekocht wordt als valuta verkocht wordt. Valuta wordt in de Forex markt altijd verhandeld in paren en daarom is van belang om bij een wijziging in een wisselkoers die valuta aan te schaffen, waarvan je vermoedt dat deze sterker wordt en waarbij de andere valuta daarom verkocht wordt. Denk je bijvoorbeeld dat de euro of EUR gaat stijgen in verhouding tot de dollar of USD, dan koop je als het ware de EUR/USD Met andere bewoordingen koop je  hiermee de EUR en verkoopt je de USD. De situatie kan zich ook andersom voordoen, waarbij je verwacht dat de euro zal dalen ten opzichte van de dollar. In dat geval verkoopt je EUR/USD, hetgeen neerkomt op het verkopen van EUR en het kopen van USD.

Er zijn altijd actuele wijzigingen waar te nemen tussen twee valutaparen en dat maakt het dus ook altijd mogelijk om te handelen.

Forex valutaparen

Valutaparen zien er op het eerste gezicht misschien wat verwarrend uit. Valuta worden op de Forex markt altijd uitgedrukt in paren. Een valutapaar bestaat uit twee valuta, bijvoorbeeld EUR/USD. De eerstgenoemde valuta 320px-Postzegel_NL_1937_nr296-299noemen we de ‘basis valuta’ (of base currency). De tweede genoemde valuta noemen we de ‘quote valuta’ (of counter currency).

Als je bijvoorbeeld EUR/USD koopt, dan is EUR de basis valuta en USD de quote valuta. Met EUR/USD speculeer je op een stijging van EUR ten opzichte van USD. EUR is de basis van de positie die je hebt  ingenomen.

Long of short?

Het kopen van EUR/USD betekent dat je EUR koopt terwijl je tegelijkertijd USD verkoopt. Men spreekt in dit geval ook wel van ‘long’ gaan, of een long positie innemen op EUR. Je neemt een long positie in op EUR/USD als je een waardestijging van de basis valuta t.o.v. de quote valuta verwacht. Onthoudt: long = kopen!

Naast het kopen ( long) van een valutapaar, kan je ook ‘short’ gaan op een valutapaar. Als je short gaat speculeert je op een daling van de waarde van de basis valuta ten opzichte van de waarde van de quote valuta. Bij het innemen van een short positie verkoop je daarom de basis valuta terwijl je de quote valuta koopt. Je speculeert op een stijging van de quote valuta t.o.v. de basis valuta. Onthoudt: short = verkopen!
Basisbegrippen

Pip

Een pip is de kleinste waarde in de koers van een valuta. Als in bovenstaand voorbeeld de koers van EUR/USD van 1.3565 naar 1.3566 stijgt, is de koers van EUR/USD met 1 pip toegenomen. Een pip is dus altijd de laatste decimaal in de notering en is daarmee de kleinst mogelijke wijziging in de koers van de valuta.

Overigens bedraagt 1 pip niet altijd 0,0001. Bij de volgende valutaparen bedraagt 1 pip geen 0,0001 maar 0,01.

Valutapaar Notering
EUR/JPY 128,98
USD/JPY 144,08
GBP/JPY 94,93

Een stijging van EUR/JPY met 1 pip zou dus betekenen: 129,98 + 0,01 = 129,99.

Fractional pip

Tegenwoordig werken steeds meer Forex brokers met een fractional pip. Een fractional pip is 1/10 van een pip en is in het leven geroepen om scherpere tarieven aan te kunnen bieden. Een fractional pip betekent een extra decimaal en dus een meer accurate, vaak scherpere spread. Een Forex broker kan zodoende bijvoorbeeld een spread aanbieden van 2,5 in plaats van 3. Zowel FXCM als Forex.com maakt gebruikt van fractional pips.

Vraagprijs of ask price
Met de vraag prijs wordt de prijs bedoeld waartegen een specifieke valuta kan worden gekocht. De markt is als het ware dan bereid om de vraagprijs te betalen voor de betreffende valuta.

Biedprijs of bid price
Bij een biedprijs is er sprake van een prijs waartegen een specifieke valuta kan worden verkocht. De markt is dan bereid om de betreffende vraagprijs voor deze valuta te betalen.

Spread
Met spread wordt heel simpel het verschil tussen de biedprijs en de vraagprijs aangemerkt. De spread kan zelf berekend worden door het verschil tussen de biedprijs en vraagprijs vast te stellen.

Valutawaarde of currency rate
Met de valutawaarde wordt de waarde van een specifieke valuta bedoeld ten opzichte en in verhouding tot een andere valuta.

Hoe ga jij met je geld om? Wat vind je belangrijk? Mocht je vragen hebben stuur een mail naar customersupport@Monkeycoach.nl en wij geven antwoord op de vragen welke je hebt.

Schrijf je gratis en vrijblijvend in. Ga naar www.MonkeyCoach.nl. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment