Informatie week 34

WOZ – Waardering Onroerende Zaken

In januari of februari krijgt u een WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning. Deze stelt uw gemeente vast. De WOZ-waarde van uw woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2017 is de waardepeildatum 1 januari 2016.

Uw gemeente baseert de waarde van uw woning onder meer op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er verschillende belastingen en heffingen op zijn gebaseerd.

Met een Monkey groet,

MonkeyCoach® Helpdesk
customersupport@monkey-coach.nl