taxMoet je op de belastingtelefoon vertrouwen? Vraag is dan meteen of je dat wel zou willen!

Op de eerste vraag is het antwoord in 9 van de 10 gevallen JA! Als je belt en een antwoord krijgt op je vraag gaat men er in het algemeen wel vanuit dat het antwoord goed is (ook al wijst onderzoek vaak uit dat de helft van de antwoorden niet klopt). En je kunt dus niet naar de rechter stappen om je gelijk te halen. Dan had je maar niet moeten bellen met de belastingtelefoon is de gedachte.
Desondanks heeft een rechter recent besloten dat de burger uit mocht gaan van “opgewekt vertrouwen”. Nou komt dat laatste vanzelf naar voren in een rechtszaak, maar het ging hier om een complexe materie. En dus als je een complexe materie voorlegt veranderd de situatie.

Noteer altijd goed datum, tijdstip en naam van degene met wie je spreekt want in geval van discussie is de een noodzaak.

Vraag jezelf dan ook af of je vragen wel aan de belastingtelefoon wilt voorleggen, ik stuur namelijk liever een brief aangetekend, dan ligt alles vast.

Heb jij vragen neem dan contact op met info@monkey-coach.nl