Geen categorie

Verover de wereld!

wil je dat we hier nog een antwoord op geven? of denk je dat je het antwoord zelf al hebt….de reden om dit zo te stellen is dat we de afgelopen 1,5 – 2 jaar dagelijks hebben kunnen aanschouwen wat er in Europa gebeurde tussen het nietige Griekenland en het grote Europa. En laten we wel wezen, wat de Grieken kunnen dat kan Griekeniedereen….eigenlijk harstikke driedubbel failliet zijn en dan toch met je schuldeisers om de tafel.
Nu wordt er wel flink gekletst dat er allemaal zware maatregelen zouden volgen om te zorgen dat die Grieken eindelijk na 3000 jaar een keer hun financiele verplichtingen nakomen maar dat valt in onze ogen wel mee. Het is voor de mensen zwaar, omdat de regels worden vernieuwd maar eigenlijk wordt het alleen maar een stukje minder makkelijk voor de Grieken als je dit afzet tegen wat er in andere landen in Europa gebeurd. Kortom JA!JA!JA! er is altijd met schuldeisers te onderhandelen mits je redelijk bent, uiteindelijk heb je geld geleend en afspraken gemaakt die je niet nakomt dus je mag wel verwachten dat de andere partij niet zo happy met je zal zijn.
Maar het heronderhandelen van je schulden kan er wel voor zorgen dat je meer tijd hebt om je schulden te regelen. En het geeft je wat lucht als niet al je rekeningen meer kunt betalen. Daarbij spreek je met elkaar af dat de oude afspraken niet meer tellen en je maakt nieuwe afspraken, dus als jij je daar aan houdt zijn ze stukje bij beetje steeds blijer met je omdat jij je weer aan de afspraken houdt! Daar waar het vertrouwen weg was komt het stap voor stap weer terug.  En ga er vanuit dat het niet echt zin heeft om die schuldeisers details van je situatie uit te leggen, misschien is het beter als een derde dit doet…minder emoties. En zo hoef je ook niet te veel bloot te geven.
Heronderhandelen over je schulden, gewoon doen zodat je de volgende ochtend weer op kunt staan met dat gevoel dat je de hele wereld aankunt en plannen gaat maken om diezelfde wereld te veroveren.

 

Hoe ga jij met je geld om? Wat vind je belangrijk? Mocht je vragen hebben stuur een mail naar customersupport@Monkeycoach.nl en wij geven antwoord op de vragen welke je hebt.

Schrijf je gratis en vrijblijvend in. Ga naar www.MonkeyCoach.nl. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment